• 06-1015 6436
  • machiel@parzifal.nl

Draagvlak creëren

Ben je zelf enthousiast over je nieuwe idee, maar merk je dat anderen er moeite mee hebben? Lastig, want acceptatie is cruciaal voor draagvlak. Ik kan je op verschillende manieren helpen met het creëren er van.