• 06-1015 6436
  • machiel@parzifal.nl

Voor jou

Creatief aan de slag

Ik kan je als directeur / ondernemer op verschillende manieren helpen om op creatieve wijze een gedragen visie te ontwikkelen voor je organisatie(onderdeel) of een nieuw concept. De belangrijkste dingen hiervan die ik voor jou kan doen:

  1. De echte problemen benoemen
  2. Toekomstvisies schetsen
  3. Creativiteit ontsteken
  4. Ideeën genereren
  5. Draagvlak creëren